การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1 

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ภาษาอังกฤษ KGL Contest English Olympiad 2023 ที่ผ่าน stage 1 ทุกคน ที่มีความตั้งใจฝึกฝน และพัฒนาทักษะของตนเอง ขอเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ทุกคน พยายามพัฒนา ฝึกฝนตนเองต่อไป

Stage 1