โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน PSV School ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1 (ประเทศไทย) จากผู้สมัครทั่วประเทศ ประมาณ 4,000 คน ไปสู่การเข้ารอบ Stage 2

Congratulations to PSV School students who are qualified for KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 2.

Good luck on your next stage!

https://www.facebook.com/100055211089138/posts/803502954833400/?mibextid=SDPelY