🎉🎉 Congratulations 🎉🎉

คุณครูมีข่าวดีของศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่เพิ่งจบไปได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์

🥳ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.ภูรินท์ ริ้วทอง น้องเอจิ  จบชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565

ปัจจุบันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2023

🥰คุณครูยินดีกับประสบการณ์ที่ดีของนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ด้วยนะคะ🎉🎉🎉

 

PSV: Multiple Intelligences School

#psvschool #prasartvidnon #prasartvidhyanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา