ขอขอบพระคุณ Depa Thailand
ที่ให้โอกาสทีม penStillVase ระดับมัธยม
สมาชิก
1.ณัฐรัชน์ วงศ์เบญจทรัพย์
2.ทฤฒมณ ภู่สาลี
3.ภูมิภัช คำศรี
4.อัครวินท์ วัฒนะโสภาคย์
5.สุทธิภัทร สุนทรากุลรักษา
ครูที่ปรึกษา
นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร

ได้เข้าร่วมงานการแข่งขันการเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) รอบ Grand Final เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เกิดแนวทางในการต่อยอดเกมให้เข้าถึงระดับประเทศให้ได้
“แล้วเจอกัน…ซีซั่นหน้า”

#CodingThailand by depa
#Innovative boutique School