อัคคีภัย🔥
เป็นภัยอันตรายร้ายแรง อีกรูปแบบหนึ่ง ทางโรงเรียน
เล็งเห็นความสำคัญถึงการรับมือและป้องกันเหตุอัคคีภัย จึงสร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยให้กับครู บุคลากร แม่ครัว และซ้อมแผนการอพยพการหนีไฟให้กับนักเรียนโดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางสีทอง 👩‍🚒 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก