🎉🎉 Congratulations 🎉🎉

📣📣ข่าวดีของเด็กๆ PSV School ที่อยากบอกต่อ ทางโรงเรียนได้รับข่าวดีมาว่า

🏅เด็กหญิงอารดา โตศะศุข ระดับชั้น ม.1
ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 🎊 และ

🏅เด็กชายชยพล แสงอรุณ ระดับชั้น ม.1
ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน 🎊

จากการเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา
ในหัวข้อ “ครูคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์”

🎊คุณครูขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ที่จะทำสิ่งที่พวกเขารักต่อไปเรื่อย ๆ ยินดีด้วยนะคะ🥰