🎉🎉 ข่าวดี ของเด็ก ๆ PSV School

🏫 ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ

เด็กหญิงนภาดา ไพรวัลย์ ป.6 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ที่ได้รับรางวัล “เทพศิลป์มหาคเณศ “

โดยหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ปนัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี)

ด้านบุคคลดีเด่น

สาขา เด็กและเยาวชนจิตอาสาผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

ผู้นำยุวฑูตน้อยหมอสะอาดจังหวัดนนทบุรี

 

คุณครูขอชื่นชมในการเป็นตัวอย่างและแกนนำในการทำความดีต่อไป

 

🥰 ยินดีด้วยจ้า🎉🎉🎊