🎉🎉 Congratulations 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับน้องแสนดี เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ “ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี” คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ หอประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

🥰คุณครูยินดีกับน้องแสนดีสำหรับการเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและประสบการณ์ในครั้งนี้ ยินดีด้วยนะคะ🎉🎉🎉