ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณชนก จันทรศาล (น้องกวาง) ป.6/1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น11-12 ปีหญิง น้ำหนัก 32-35 Kg                            

ร่วมแข่งขันเทควันโด แมทโค้ชเช 2024