วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้มีโอกาสต้อนรับ ทางบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พลับริชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ในนามของ “Amarin Baby & Kids” สื่อออนไลน์ ประเภท Media Content ที่เข้ามาสัมภาษณ์คุณครูจิตสุภา โตตาบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ถึงแนวคิดและแนวทางการสอน กิจกรรมต่าง ที่มีในโรงเรียน  และถ่ายภาพบรรยากาศโรงเรียนเพื่อลงในเว็บไซต์ www.amarinbabyandkids.com ชื่อ “School Visit” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำโรงเรียนที่น่าสนใจ บอกถึงแนวคิดและแนวทางการสอน กิจกรรมต่าง ที่มีในโรงเรียน รวมถึงการออกแบบพื้นที่ภายในโรงเรียน เพื่อให้ตอบโจทย์กับการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก สำหรับเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่ได้ตัดสินใจ ในเรื่องการศึกษาของลูกได้ง่ายขึ้น

PSV: Multiple Intelligences School

#psvschool #prasartvidnon #prasartvidhyanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา