ทางโรงเรียนไม่เพียงแค่คำนึงถึงผลลัพธ์ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว สุขอนามัยที่แข็งแรงของเด็ก ๆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ จากการบริโภคอาหารไร้สารตกค้างปนเปื้อน 🥗🍜🍲

ซึ่งโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราได้โล่ประกาศเกียรติคุณว่าเป็นโรงเรียนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย Q Canteen
โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Q Canteen65

มั่นใจได้เลยว่าเด็ก ๆ ของเราได้รับประทานของอร่อย สด สะอาดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และคัดสรรให้เป็นอย่างดี 😀🥒🥬
PSV: multiple intelligences school

Q Canteen65
Q Canteen65