🎉🎉 Congratulations 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับน้องแสนดี เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และ เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 โดยปีที่ผ่านมาน้องแสนดีได้เข้าร่วมแข่งขันการเต้นรำและได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จากการแข่งขันของหลายประเทศ ได้แก่

🏆 ประเภทเดี่ยว 1st Place Folk dance solo 9-10 years old

รายการ International Dance Competition “Sofia Affine “in Greece , Athens 2021” , Greece, Athens city

จัดขึ้นโดย International Assotiation of Dance in Greece

สถานที่จัดการแข่งขัน Greece, Athens city

🏆ประเภทเดี่ยว 2 nd Place Folk dance solo 9-10 years old Madrid

จัดโดย Association Of Spain Krueger Management Madrid สถานที่จัดการแข่งขัน Spain , Madrid

จากจำนวนผู้เข้าเเข่งขันมากกว่า 160 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศ รัสเซีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย อเมริกา อังกฤษโปแลนด์ บัลเเกเรีย เยอรมนี เบลารุส เเละอื่นๆอีกมากมายกว่า 20 ประเทศ

🏆 ประเภทเดี่ยว 2 nd Place Folk dance solo 9-10 years old

รายการ International Competition of music and arts “ Magic stars of Milan “Italy, Milan จัดโดย Dance Mission ASD Italy, Milan

จากจำนวนผู้เข้าเเข่งขันมากกว่า 200 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศ รัสเซีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย อเมริกา อังกฤษโปแลนด์ บัลเเกเรีย อิตาลี ญี่ปุ่น ไทย เยอรมนี เบลารุส เเละอื่นๆอีกมากมายกว่า 20 ประเทศ

🏆 ประเภทเดี่ยว 1 st Place Folk dance solo 9-10 years old

รายการ International Competition “ Cup of Europe “in Ukraine , Kiev city จัดโดย Dance Association In Ukraine , Kiev

จากจำนวนผู้เข้าเเข่งขันมากกว่า 120 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศ ยูเครน คาซักสถาน อูสเบกีสถาน โรมาเนีย ลัตเวีย รัสเซีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย อเมริกา อังกฤษโปแลนด์ บัลเเกเรีย เยอรมนี เบลารุส เเละอื่นๆอีกมากมายกว่า 20 ประเทศ

โดยในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 คุณครูจิตสุภา โตตาบ หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี มอบดอกไม้แสดงความยินดีและเป็นกำลังใจสำหรับประสบการณ์ที่ดีในครั้งนี้

🥰คุณครูยินดีกับประสบการณ์ใหม่ๆของน้องแสนดีและขอเป็นกำลังใจให้พัฒนาฝีมือก้าวเข้าสู่การแสดงในระดับนานาชาติในเวทีต่อ ๆไป ยินดีด้วยนะคะ🎉🎉🎉