เรามาร่วมให้กำลังใจ❤️

น้องกรณ์ เด็กชายณัฐรัชน์ วงศ์เบญจทรัพย์

เข้าร่วมกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2021 ในฐานะตัวแทนเยาวชนไทย การจัดกิจกรรมปีนี้จัดในรูปแบบ Virtual Conference เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 กิจกรรมอยู่ในช่วงวันที่ 9 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

FPSP กำหนดหัวข้อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาข้อมูลในประเด็น “เทคโนโลยีทางประสาท (Neurotechnology)” โดยสรุปเป็นการเชื่อมโยงการทำงานของ AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ากับสมองของคน/สัตว์

น้องกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม Global Issues Problem Solving รุ่น Junior ประเภทเดี่ยว เป็นการอ่านบทความที่กำหนดเหตุการณ์ในปี 2045 ถึงการใช้เทคโนโลยีทางประสาทในด้านต่าง ๆ แล้วมา

1)พิจารณาถึงประเด็นปัญหาที่คาดว่าอาจจะเกิดให้ได้ 16 ข้อ

2)เลือกปัญหาที่สำคัญที่สุด

3)คิดแนวทางแก้ไขปัญหา 16 ข้อ

4)กำหนดเกณฑ์เพื่อพิจารณาเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

5)ประเมินตามเกณฑ์

6)เมื่อได้แล้วจึงเขียนแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน นักเรียนมีเวลา 2 ชั่วโมง

เมื่อครบ 6 ขั้นตอนแล้ว นักเรียนจะคิดวิธีการนำเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ความยาวไม่เกิน 4 นาที โดยต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และต้องดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด

การนำเสนอของน้องกรณ์ได้รับเลือกให้นำเสนอผ่านช่องทาง YouTube เพื่อให้ผู้ติดตาม FPSP IC 2021 ได้ชม

คุณครูขอส่งแรงใจ แรงเชียร์ให้น้องกรณ์ได้ค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะ🎉🎉

กิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2021
กิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2021
กิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2021