🥳 ขอแสดงความยินดีกับ🥳

🎉 ด.ญ.ปณิฏฐา ประทินแสงทอง(น้องดีเดย์)ชั้น ป.4/2ได้รับตำแหน่ง “FACE OF CHINESE 2024″ในการประกวด CHINESE KIDS STAR 2024 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 Terminal 21 Rama 3. คุณครูยินดีกับประสบการณ์ที่ดีของนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ด้วยนะคะ🎉🎉🎉