🎉🎉 Congratulations 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับด.ช.เด็กชายธนุรักษ์ แพนศรี น้องสุดโปรด ชั้น ป.6/2 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ได้เข้าร่วม Pre-SKN ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โดยน้องสุดโปรดมีผลการทดสอบคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษประเภทสอบห้องเรียนทั่วไป

🥰คุณครูยินดีกับประสบการณ์ที่ดีของน้องสุดโปรดในครั้งนี้ยินดีด้วยนะคะ🎉🎉🎉

PSV: Multiple Intelligences School

#psvschool #prasartvidnon #prasartvidhyanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา

ได้เข้าร่วม Pre-SKN ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ได้เข้าร่วม Pre-SKN ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ได้เข้าร่วม Pre-SKN ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี