ด.ช. วิชญ์ พิชญ์ชน (พี่บุ๋น) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ได้ให้บทสัมภาษณ์ ใน Newsletter ของ FPSPI (Future Problem Solving Program International) ประจำเดือน February 2022

ในโอกาสนี้ พี่บุ๋นได้แชร์ประสบการณ์ 5 ปี และประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ CmPS (Comminity Problem Solving) และ GIPS (Global Issues Problem Solving)

เราไปดูกันดีกว่า ว่าพี่บุ๋น ได้แชร์อะไรบ้าง👇👇👇

PSV: multiple intelligences school

#psvschool #prasartvidnon #prasartvidhyanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา