“จากหนังสือที่ใช่ 📖 สู่ตัวละครที่ชอบ💃
ผ่านไปแล้วกับสัปดาห์หนังสือ📖 ที่เด็ก ๆ ได้บอกเล่าเรื่องราวในหนังสือผ่านตัวละครที่ตัวเองชื่นชอบ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการรักการอ่าน เพราะการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ ที่สร้างจินตนาการ💭 ความคิดสร้างสรรค์ 🧠และสมาธิ🧘‍♀️ของเด็ก ๆ นอกจากนี้ PSV school ยังจัดกิจกรรม Book Character Dayให้เด็ก ๆ นำตัวละครในหนังสือมาแต่งตามสไตล์ที่ตัวเองชอบ พร้อมกับ แลกเปลี่ยน ความซาบซึ้ง กับตัวละครกับเพื่อน ๆ ความสนุก รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะผ่านตัวละครที่หลากหลาย เป็นชุมชนของเทพนิยาม