คุณครูส่งแรงใจให้❤️

น้องกัญญ์ ยุวรินทร์ พิพิธดิศพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ได้ค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2021 ในฐานะตัวแทนเยาวชนไทย

การจัดกิจกรรมปีนี้จัดในรูปแบบ Virtual Conference เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 กิจกรรมอยู่ในช่วงวันที่ 9 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

FPSP กำหนดหัวข้อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาข้อมูลในประเด็น “เทคโนโลยีทางประสาท (Neurotechnology)” โดยสรุปเป็นการเชื่อมโยงการทำงานของ AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ากับสมองของคน/สัตว์

โดยน้องกัญญ์ เข้าร่วมกิจกรรม Scenario Writing ในรุ่น Middle เป็นการอ่านบทความที่ FPSP ให้ในวันแข่งขันแล้วแต่งเรื่องตามจินตนาการ โดยสมมุติเหตุการณ์ในอีกอย่างน้อย 30 ปีข้างหน้า กำหนดความยาวไม่เกิน 1,000 คำ ในรอบคัดเลือก แต่งเรื่อง Living in Poverty

🥰คุณครูยินดีกับประสบการณ์ใหม่ของน้องด้วยนะคะ🎉