🎉🎉 Congratulations 🎉🎉

ข่าวดี ของเด็ก ๆ PSV School ที่อยากบอกต่อ ทางโรงเรียนได้รับข่าวดีมาว่า

🏅เด็กชายวรัญญู สุพัฒน์ ระดับชั้น ม.2
ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Sumo 1 Kg.RC ม.1-3

🏅เด็กชายจิรายุ สุพัฒน์ ระดับชั้น ป.5
ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Sumo 1 Kg.RC ป.1-6

จากรายการการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 “Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 “โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

🎊คุณครูขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ที่จะทำสิ่งที่พวกเขารักต่อไปเรื่อย ๆ ยินดีด้วยนะคะ🥰