เด็กที่มี Growth Mindset จะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากปัญหา สนุกเวลาเจอโจทย์ท้าทาย มีความพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มักมีคําถามในเรื่องสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

PSV School ของเราให้ความสำคัญกับเรื่องของ Growth Mindset 💡ทั้งในตัวนักเรียนและครูผู้สอน

ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีการ Training คุณครูและบุคลากรผ่านกิจกรรม Change for Better Chance

โดยได้รับเกียรติจาก ครูระ ปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ และ ดร.เอส วรวุฒิ แสงเฟือง ที่เข้ามาจัดกิจกรรมให้คุณครูได้เข้าใจ Growth Mindset ผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่คุณครูได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงวัฒนธรรมในโรงเรียนอีกด้วย

Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance
Change for Better Chance