เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน วันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด เร่งเครื่องการศึกษาเอกชน สู่ Next Normal ณ โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

จากการจัดงานในครั้งนี้ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ🎉

🥳น้องแสนดี เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ได้รับการคัดเลือก รับรางวัล “นักเรียนโรงเรียนเอกชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ” ประจำปี 2565 🇹🇭

และในงานนี้กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ คุณครูสุจิตรา โตตาบ ครูใหญ่โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี และ ดำรงตำแหน่งประธาน ปส.กช. จังหวัดนนทบุรี เนื่องด้วยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อุทิศตนและทำประโยชน์เพื่อการศึกษา 🎉

PSV : multiple intelligences school

#psvschool #prasartvidnon #prasartvidhayanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา