เมื่อวันที่ 2 สค. 2564 ผู้บริหารโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป นำอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อผ่านไมโครเวฟ ก่อนรับประทาน จำนวน 288 แพ็ค และน้ำดื่มจำนวน 20 โหล ไปมอบให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางสีทอง และสาธารณสุขอำเภอบางกรวย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ได้ไว้รับประทานหลังจากออกปฏิบัติภารกิจภาคสนาม เพื่อช่วยผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด – 19