กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

🥰คุณครูยินดีกับประสบการณ์ที่ดีของน้องจันกะพ้อในครั้งนี้ด้วยนะคะ🎉🎉🎉

PSV: multiple intelligences school

#psvschool #prasartvidnon #prasartvidhyanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉
คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ🥳

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ. เด็กหญิงวัลชนก รุจิเทศ น้องจันกะพ้อ ชั้นป.6/2

📣ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🥈🎉

การแข่งขันกีฬาโววีนัม
ประเภท : ท่ารำ
สังกัดทีม : นนทบุรี

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลจุงฮั่ว

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ