การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรม Parent Teacher ใน Theme “Inspired Parent Profession “กิจกรรมที่เด็กๆจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ ความรู้เกี่ยวกับทักษะและสร้างแรงบันดาลใจที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต โดยประสบการณ์ตรงจากคุณพ่อคุณแม่อาสามาเป็นผู้ให้ความรู้

ป.1/1

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี (ยา) “ย.ยาผู้พิทักษ์”

ผู้ปกครองชื่อ : ภญ. พรจิตร เอี่ยมอุไร

ผู้ปกครองของ : ด.ญ. สิริยาพร กลางเมือง

ป.1/2

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : การเขียนบทการ์ตูน

ผู้ปกครองชื่อ : คุณณัฐมล แพถนอม

ผู้ปกครองของ : ด.ช.ภีมมณัฏฐ์ พจน์จำเนียร

ป.2/1

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : นักกฎหมาย ในเรื่องกฎหมายน่ารู้สำหรับนักเรียนชั้น ป.2

ผู้ปกครองชื่อ : คุณปกป้อง ศรีสนิท

ผู้ปกครองของ : เด็กชายปุณณกร ศรีสนิท

ป.2/2

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ

ผู้ปกครองชื่อ : คุณลลิดา ยิ่งสูง

ผู้ปกครองของ : ด.ญ.ณัฐลลิล ศรีลิโก

ป.3

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : การเขียนบทละคร

ผู้ปกครองชื่อ : คุณณัฐพจน์ พจน์จำเนียร

คุณณัฐมล แพถนอม

ผู้ปกครองของ : เด็กชายอัคคณัฏฐ์ พจน์จำเนียร

ป.3

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : การเขียนข่าว

ผู้ปกครองชื่อ : คุณจันทร์จิรา จ้อยศรีเกตุ

ผู้ปกครองของ : เด็กชายสิปปกร จ้อยศรีเกตุ

ป.4/1

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : อาจารย์สอนดนตรี “ดนตรีแสนสนุก”

ผู้ปกครองชื่อ : คุณบุรฉัตร สวยสมเรียม

ผู้ปกครองของ : เด็กหญิงปริตตาภาญิ์ สวยสมเรียม

ป.4/2

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : นักการทูต “ประสบการณ์การทำงานในฐานะผู้แทนประเทศไทย”

ผู้ปกครองชื่อ : คุณธารารัตน์ หาญลำยวง

ผู้ปกครองของ : เด็กชายธีรศานต์ หาญลำยวง

ป.5/1

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : ความหมายและความสำคัญของอาชีพ คุณครู คุณหมอ Youtuber

ผู้ปกครองชื่อ : คุณธนุตา แพนศรี

ผู้ปกครองของ : เด็กชายธนุรักษ์ แพนศรี

ป.5/2

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : เรียนศิลปะจบแล้วไปทำอะไร

ผู้ปกครองชื่อ : คุณอัฐพล คำวงษ์

ผู้ปกครองของ : เด็กหญิงอัญมณี คำวงษ์

ป.6/1

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : โปรแกรมเมอร์

ผู้ปกครองชื่อ : คุณธรรมาธิษฐาน แจงเชื้อ

ผู้ปกครองของ : เด็กชายศรัณยพงศ์ แจงเชื้อ

ป.6/2

ถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพ : เบเกอรี่สู่ธุรกิจอเมซอน

ผู้ปกครองชื่อ : คุณทิพปัญญา หาพุษพงศ์

ผู้ปกครองของ : เด็กชายทฤฒมณ ภู่สาลี