🎉🎉 Congratulations 🎉🎉

ครั้งนี้คุณครูมีข่าวดีของเด็กๆประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับประเทศ🥳🥳🥳

ขอแสดงความยินดีกับ

น้องกวาง เด็กหญิงณชนก จันทรศาล ชั้น ป.4/1
น้องทับเบิก เด็กชายปภาวิน เชื้อเล็ก ชั้น ป.5/1

ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 ประเภทต่อสู้

การแข่งขันรายการ GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565

น้องกวาง ได้รับเหรียญทอง 🥇 รุ่นยุวชน 9-10 ปี หญิง

การแข่งขันรายการ GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565

น้องทับเบิกได้รับเหรียญทอง🥇รุ่นยุวชน 11-12 ปี ชาย

การแข่งขันรายการ GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565
การแข่งขันรายการ GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565
การแข่งขันรายการ GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565
การแข่งขันรายการ GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565
การแข่งขันรายการ GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565
การแข่งขันรายการ GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565

🥰คุณครูยินดีกับประสบการณ์ที่ดีของน้องกวางและน้องทับเบิกในครั้งนี้ยินดีด้วยนะคะ🎉🎉🎉

PSV : multiple intelligences school

#psvschool #prasartvidnon #prasartvidhyanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา