การประชุมการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติ (Future Problem Solving Program International Conference 2021) เดิมกำหนดจัดที่ มหาวิทยาลัยแมสซาซูเซตส์ เมืองแอมเฮิร์ซ สหรัฐอเมริกา (University of Massachusetts, Amherst Campus, The United States) ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ COVID 19 จึงจัดในรูปแบบการประชุมและการแข่งขันเสมือนจริง ในระบบออนไลน์พร้อมกันใน 11 ประเทศที่ร่วมกิจกรรม

 

นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้แก่

ด.ญ.ยุวรินทร์ พิพิธดิศพงษ์ (พี่กัญญ์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 👩🏻

และ ด.ช.ณัฐรัชน์ วงศ์เบญจทรัพย์ (พี่กรณ์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 👦🏻

ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดย

ด.ญ.ยุวรินทร์ พิพิธดิศพงษ์ เข้าแข่งขันการแต่งบทความ (Scenario Writing) 📝 ในรุ่น Middle ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อที่ใช้ในการประชุมและการแข่งขัน คือ Neurotechnology หรือ วิทยาการระบบประสาท โดยสถานการณ์ในเรื่องเป็นเรื่องที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นใน 30 ปีนับจากปัจจุบัน

สำหรับการแข่งขัน Scenario Writing นักเรียนจะแต่งเรื่องโดยมีความยาวไม่เกิน 1,000 คำในรอบการแข่งขันระดับนานาชาติ ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยโดย ด.ญ.ยุวรินทร์ พิพิธดิศพงษ์ ใช้เรื่อง Living in Poverty ในการแข่งขัน

ด.ช.ณัฐรัชน์ วงศ์เบญจทรัพย์ เข้าแข่งขันการแก้ปัญหาสถานการณ์โลก (Global Issues Problem Solving) 🧏🏻‍♂️💡ประเภทบุคคล ระดับ Junior หรือประถมศึกษาตอนปลาย สำหรับการแข่งขัน Global Issues Problem Solving นักเรียนจะแก้ไขสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 6 ขั้นตอน ตามแนวทางของ ดร. พอล อี ทอแรนซ์ (Ellis Paul Torrance) ผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน

ทั้งนี้ทาง Future Problem Solving Program International ได้มอบ Certificate of Excellence เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน และมอบโล่ที่ระลึกสำหรับโรงเรียน🏆📜สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในโอกาสนี้คุณครูจิตสุภา โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีมอบดอกไม้แสดงความยินดีและเป็นกำลังใจ กับนักเรียนทั้ง 2 คน ให้มีกำลังใจและความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาทักษะ Problem Solving และตนเองต่อไป ยินดีด้วยจ้า💫😍🥰