การใช้จิตวิทยาด้านการใช้คำพูดกับเด็ก ในวัยที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ทาง PSV School ของเราให้ความสำคัญ จึงจัดให้มี Brush Up Training เป็นงานประจำ สำหรับคุณครูและพี่เลี้ยงเด็กทุกท่านและทุกระดับชั้น โดยแบ่งระดับตามวัย และพัฒนาการของนักเรียน เพื่อให้เข้าใจการใช้สายตา การสื่อความหมายและความรู้สึกให้เหมาะสม ✨🎖

อบรมจิตวิทยา

โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.สุพัฒน์ โตตาบ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี และนักจิตวิทยาประจำโรงพยาบาลตำรวจ
มาให้ความรู้ในหัวข้อ To be The Best Teacher เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
👍🏻👨🏻🎓🥰

อบรมจิตวิทยา
อบรมจิตวิทยา
อบรมจิตวิทยา