🎉🎉ขอแสดความยินดีกับตัวแทนนักเรียน รร.ประสาทวิทยานนทบุรี 🎉🎉 ได้แก่

  • ริก้า เด็กหญิงไคริกา บุญรอด
  • กรณ์ เด็กชายณัฐรัชน์ วงศ์เบญจทรัพย์
  • หนูดี เด็กหญิงพิชญธิดา สังวรกาญจน์
  • บุ๋น เด็กชายวิชญ์ พิชญ์ชน

🥳🥳ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ของตัวแทนประเทศไทย🥳🥳

จากการเข้าร่วมกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2022 ร่วมกับนักเรียนอีก 8 ประเทศ ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิรสท์ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2565 โดยปีนี้เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์เช่นเดียวกับนักเรียนจากประเทศนอกสหรัฐอเมริกา

นักเรียนร่วมการแข่งขันในส่วน Global Issues Proble Solving (GIPS) ภายใต้หัวข้อ Antibiotic Resistance ซึ่งกำหนดสถานการณ์โลกในอีก 20 ปีข้างหน้าเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรคพืชอย่างรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากเกิดภาวะต่อต้านสารปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาโรค

ขั้นตอนของนักเรียนเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อ Antibiotic Resistance ในภาพรวมโดยจะยังไม่ทราบว่าสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหาจะมาในรูปแบบใด

ในวันแข่งขัน นักเรียนได้รับเรื่องราวสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา (Future Scene) และใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา 6 ขั้นตอนตามแนวทางของ FPSP โดยมีเวลาทำงาน 2 ชั่วโมง จากนั้นจะนำเสนอแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาในรูปแบบละครสั้นใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที ถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอ งานทั้งสองส่วนส่งเข้ารับการประเมินโดยผู้ประเมินของ FPSP พร้อมกับนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ได้รับความกรุณาจากทีมคุณครูวิทยาศาสตร์และคุณครูสุขศึกษาร่วมกันเพิ่มเติมข้อมูลที่จำเป็นให้กับนักเรียน และคุณครูภาษาอังกฤษให้คำแนะนำเรื่องการนำเสนอแผนปฏิบัติการรวมถึงช่วยในการถ่ายทำคลิปวิดีโอ

ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่นักเรียน รร.ประสาทวิทยานนทบุรีได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรม FPSP International Conference