อาจารย์ สุจิตรา โตตาบ

อาจารย์ สุจิตรา โตตาบ

ผู้อำนวยการ / ครูใหญ่

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน .บางกรวย .นนทบุรี

เราจัดการเรียนการสอน จากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพทางด้านการศึกษามากว่า 30 ปี จึงทำโรงเรียนที่สร้างความแตกต่าง ภายใต้บริบทของเด็กไทย ที่เด็กสามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีคุณภาพ

การบริหารโรงเรียนบนพื้นฐานความจริงใจและมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้หลักสูตร นวัตกรรมการศึกษาต่าง ที่โรงเรียนนำมาใช้ ล้วนเป็นสิ่งที่ทางเราผู้บริหาร พิจารณา คัดสรร มาอย่างดีแล้วว่า จะต้องมีคุณภาพและสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบของเด็กในแต่ละวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

จนถึงวันนี้ เราไม่หยุดคิด และทำสิ่งใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่สุด คือนักเรียนของเราที่พวกเขาจะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กให้สนุกสนานและมีความสุข ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและทำกิจกรรม ไม่มีความกดดันจากการแข่งขันใด นอกจากแข่งขันกับตัวเอง เพราะทุกคนล้วนมีระดับความเร็วช้าในการพัฒนาทักษะต่าง เป็นของตัวเอง

เราเชื่อว่า คติความเรียบง่ายในการเรียนรู้ นี้ คือ เกราะที่จะสร้างเด็ก ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความเคารพตนเอง มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ เข้าอกเข้าใจตัวเองและคนอื่น และที่สำคัญ คือ มีความสุข พร้อมที่จะเผชิญสภาวะของการเปลี่ยนแปลง ท้าทาย ของโลกในทศวรรษต่อ ไปอย่างรู้เท่าทัน ด้วยความมั่นคง แห่งพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรง มีสมรรถนะที่มั่นคงพร้อมจากการเสริมแรงที่เริ่มต้นมาจากภายในจิตใจ

เราขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในวิธีการของโรงเรียน