บางสิ่งที่เราทำโดยไม่ได้คิด กลับติดอยู่ในใจของใครบางคนตลอดกาล…

ความคาดหวังที่เราอยากให้เขามีอนาคตที่ดี จนพลั้งพลาดสร้างความกดดันให้กับลูกหลานที่เรารักโดยที่เราไม่เคยมองว่าความต้องการของเด็ก ๆ คืออะไร

เด็กและวัยรุ่นเขาก็ต้องการคนรับฟังและเข้าใจเขา

พวกเขาเองก็อยากจะเป็นที่ภาคภูมิใจให้กับตัวเองและผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกัน

ขอให้ระวังความคาดหวังที่มากเกินจนทำร้ายคนที่เรารักอย่างไม่ตั้งใจ

รักกัน ฟังกัน เข้าใจกัน

คงเป็นคาถาที่ทุกบ้านควรพกติดไว้นะครับ

ร.ต.ท.สุพัฒน์ โตตาบ

นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี และ นักจิตวิทยาประจำโรงพยาบาลตำรวจ

Student 2