ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้1218คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18971คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994002คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง จากหนังสือ “สมองอ่าน อ่านสมอง” เขียนโดย พญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ“เล่าเรื่องสมองมนุษย์”
เรื่อง จากหนังสือ สมองอ่าน อ่านสมอง
 
เขียนโดย พญ. จันทร์เพ็ญ  ชูประภาวรรณ
 
เล่าเรื่องสมองมนุษย์
 
            สมองเล็ก ๆของเจ้าตัวเล็ก ซ่อนศักยภาพอันยิ่งใหญ่ เพียง อ่านสมองได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจ
 
 คุณจะพบว่า.....อัจฉริยภาพในตัวลูกน้อย สร้างได้ด้วยมือคุณ!
 
               สมองของมนุษย์ เหมือนของขวัญที่สวรรค์ประทานให้ แต่มีข้อแม้ว่าต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
 
จริงจัง ภายในช่วง 6 ปี แรก ของชีวิต และควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เล็กจนโต
 
ภาษา.........สื่อในการเรียนรู้ของมนุษย์
 
                หากผู้ใหญ่พูดกับเด็ก อ่านนิทาน หรือคำกลอนที่มีภาษาไพเราะเพราะพริ้งให้เด็กฟัง จะช่วยให้เด็ก
 
มีจิตใจอ่อนโยนและเป็นการปลูกฝังสุนทรียภาพทางดนตรี อันจะเป็นฐานการเรียนรู้และทักษะด้าน
 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต่อไป
 
                อย่าเพิ่งแปลกใจว่ามันเกี่ยวกันอย่างไร เพราะการตรวจสมองในยุคปัจจุบันพบอย่างชัดเจนว่า
 
สมองส่วนที่เราเรียนรู้ดนตรีและคณิตศาสตร์ เกือบจะเป็นส่วนเดียวกัน
 
                คุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกฉลาด ต้องใส่ใจฝึกฝนด้านภาษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การฝึกให้ลูก พูด
 
อ่าน ตอบสมอง ถามคำถาม วาดภาพ โดยเฉพาะให้ลูก เข้าใจ ความหมาย ของคำศัพท์ต่างๆ ที่เราใช้ เพื่อ
 
ให้ลูกสะสม ความเข้าใจขอย้ำว่า ความเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำอย่างเดียว
 
                สมองจะพัฒนาอยู่เต็มศักยภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณพ่อ คุณแม่ ว่ารู้จักสมองของลูก มากน้อยเพียง
 
ใดเวลาทองของสมองลูกรักคือช่วงเวลาเกิดถึงประมาณ 6 ขวบ
 

                ใครสนใจหาซื้อได้นะคะตามร้านหนังสือทั่วไป ด้วยความปรารถนาดี จาก ผอ.

 


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 18 เม.ย. 2555  เวลา 09:04 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 2455 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596