ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้233คน
ผู้ชมเมื่อวาน1579คน
ผู้ชมเดือนนี้3367คน
ผู้ชมเดือนก่อน44262คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1798469คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานเด็กนักเรียนคนเก่งน้องอิงฟ้า ด.ญ.วริศรา วรโชติพงศักดิ์ ชั้นป.6
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท เยาวชนหญิง รุ่นอายุ11-12 ปี
การแข่งขันไตรกีฬาเยาวชน AmazingKids Triseries 2020 สนามที่ 1 @สนามพัฒนากอล์ฟแอนด์สปอร์ต จ.ชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
ประเภททวิกีฬา วิ่ง 1 km + ปั่นจักรยาน 6 km+ วิ่ง 2 km
ผลงาน เวลารวม 35.05นาที
…………………………………………………………………………………………………………………
ด.ช.กิตติกาญจน์ และ ด.ช.ฐากาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ นักเรียนชั้น ป.5
โดย  ด.ช.ฐากาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ
ด.ช.กิตติกาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ ได้ลำดับที่ 5
ในการแข่งขันเทนนิส เยาวชนรายการ "พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2020" ที่สนามเทนนิสสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563
…………………………………………………………………………………………………………………
น้องมิลค์ ด.ญ.พัทธนันท์ จงชนะชววัฒน์ นักเรียนชั้น ป.4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี ในรายการ “การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ”
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2563 ณ สนามเทนนิสศูนย์พัฒนากีฬาแห่งชาติ เมืองทองธานี
…………………………………………………………………………………………………………………
น้องตุนท์ ด.ช.ปิยะวัฒน์ อาณาเขต ระดับชั้น ป.3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี กลุ่ม B ในรายการ “แข่งขันเทนนิสเยาวชน LTAT HEAD TENNIS 10s ประจำปี 2563”
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
 
........................................................................................................................................................................................
น้องทับเบิก ด.ช.ปภาวิน เชื้อเล็ก ระดับชั้นป.4
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด Class A (Open) ประเภทต่อสู้ รุ่น 9-10 ปี Male ในรายการ “เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ”
ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563
...................................................................................................................................................................................
น้องกวาง ณชนก จันทรศาล นักเรียน ชั้นป.
ได้รับ รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด สังกัดทีม Taechew Tigerthai รุ่น Youth 7-8 Class B เพศ Female น้ำหนัก B F-23 kg กก. ในรายการ 8th Kukkiwon Cup Hanmadang Choi Young Keok RSU International Taekwondo Championship 2020 เมื่อวันที่ 1-2 February 2020 และอีก 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด TIGER THAI FAMILY รุ่นต่อสู้ B 7-8 ปี หญิง B 20-23 กก. จากรายการ “เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 11เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2563
…………………………………………………………………………………………………………………..


ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
"วันการศึกษาเอกชนภาคกลาง" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
***************************************************************************
เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓ เด็กหญิงพิชามญช์ ศรีแป๊ะสัจจา
เหรียญเงิน การแข่งขัน Impromptu Speech ม.๑-๓ เด็กหญิงกัญญ์เปญมา ธงชัยสุรัชต์กูล
เหรียญเงิน การแข่งขัน Multi Skills Competition  ป.๔-๖ เด็กหญิงพิชญธิดา สังวรกาญจน์
เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-๖ เด็กหญิงปารมิสร์ รัตนพันธุ์

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัด
งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
********************************************************
รางวัลเหรียญทอง
รายการแข่งขัน ชั้น  ชื่อ – สกุล รางวัลระดับ
การแข่งขัน Impromptu Speech ป.๑-๓ เด็กชายพริษฐ์ หนูนาค เหรียญทอง
ป.๔-๖ เด็กชายชยพล อุณหะกะ เหรียญทอง
ม.๑-๓ เด็กหญิงกัญญ์เปญมา ธงชัยสุรัชต์กูล เหรียญทอง
ผลการแข่งขันประกวดเล่านิทาน (Story Telling)  ป.๑-๓ เด็กหญิงปริตตาภาญิ์ สวยสมเรียม เหรียญทอง
การแข่งขัน Multi Skills Competition  ป.๔-๖ เด็กหญิงพิชญธิดา สังวรกาญจน์ เหรียญทอง
การแข่งขัน Spelling Bee ป.๑-๓ เด็กชายธีรศานต์ หาญลำยวง เหรียญทอง
ป.๔-๖ เด็กหญิงไคริกา บุญรอด เหรียญทอง
ม.๑-๓ เด็กหญิงยุวรินทร์ พิพิธดิศพงษ์ เหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ป.๑-๖ เด็กชายวรินทร ปันบุตร เหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.๑-๖ เด็กหญิงพิชยาณี โฆษะ เหรียญทอง
ป.๑-๖ เด็กชายณัฐภัทร ศรีสมศักดิ์ เหรียญทอง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-๓ เด็กชายณัฐนันท์ อารยะรัตนกุล เหรียญทอง
ป.๔-๖ เด็กหญิงปารมิสร์ รัตนพันธุ์ เหรียญทอง
ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.๑-๓ เด็กหญิงพิมพิชฌา สุทธิพงศ์ เหรียญทอง
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓ เด็กหญิงพิชามญช์ ศรีแป๊ะสัจจา เหรียญทอง
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.๔-๖ เด็กหญิงจารุพร รักกสิกร เหรียญทอง
เด็กหญิงอรวรา วันธนู เหรียญทอง
ม-๑-๓ เด็กชายภัทรดนัย ชาติผดุง เหรียญทอง
เด็กหญิงกุลฎา สุขสาคร เหรียญทอง
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show) ป.๔-๖ เด็กหญิงรวิพร โลจายะ เหรียญทอง
เด็กหญิงสวิตตา พุ่มรัตน์ เหรียญทอง
เด็กหญิงสิริวรรณ ปิ่นทอง เหรียญทอง
การแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ป.๑-๓
 
เด็กชายกานตพงศ์ แซ่อิ๋ว เหรียญทอง
เด็กหญิงหทัยวัล รุจิเทศ เหรียญทอง
ป.๔-๖ เด็กชายปรัชญ์ศร มีสม เหรียญทอง
เด็กหญิงนิชาภา กิตติสันติ์ไพบูลย์ เหรียญทอง
ม.๑-๓ เด็กชายอัษฎาวุธ ถนอนจิตดี เหรียญทอง
เด็กหญิงอิสยาห์ ผันใจผ่อง เหรียญทอง
รางวัลเหรียญเงิน
  รายการแข่งขัน ชั้น  ชื่อ – สกุล รางวัลระดับ
  การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ป.๑-๖ เด็กหญิงนภาดา ไพรวัลย์ เหรียญเงิน
  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-๓ เด็กหญิงณิชชา เชื้อจ่าย เหรียญเงิน
  การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-๖ เด็กหญิงกชพร อรุณโรจนวัฒน์ เหรียญเงิน
  เด็กหญิงแพรวา ประเสริฐสุข เหรียญเงิน
  เด็กหญิงสุพิชญา นาเจริญ เหรียญเงิน
  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-๖
 
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา ชนะชัย เหรียญเงิน
  เด็กหญิงสาริศา อ่ำหนองบัว เหรียญทอง
  เด็กชายแบ่งปัน ฐิติพานิชยางกูร เหรียญเงิน
  ม.๑-๓ เด็กชายอภิปรัชญา ชีววิญญู เหรียญเงิน
  เด็กชายจิรวัฒน์ พูลเพชร เหรียญเงิน
  เด็กชายพิชิตชัย นรประพิณ เหรียญเงิน
  ผลการแข่งขันประกวดเล่านิทาน
(Story Telling)
ป.๔-๖ เด็กหญิงอระชา วิโรจน์ธรรม เหรียญเงิน
  ม.๑-๓ เด็กหญิงภิกัญญ์ภัค ธงชัยสุรัชต์กูล เหรียญเงิน
  การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.๔-๖ เด็กหญิงสุพิชญา เอี่ยมธนากุล เหรียญเงิน
  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๑-๓
 
เด็กหญิงเปรมยุดา คงเพ็ชร เหรียญเงิน
  เด็กหญิงอัจฉริยา เจริญวัฒนาเลิศ เหรียญเงิน
  เด็กหญิงสิมินตา พนาเวชสันติ เหรียญเงิน
  ป.๔-๖ เด็กชายพอ เพ็ชรรัตน์ เหรียญเงิน
  เด็กชายปิติธาดา ปรีชาพงค์มิตร เหรียญเงิน
  เด็กชายแทนบุญ กุญชร เหรียญเงิน
  การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.๔-๖ เด็กชายอาทิตย์ โตตะเภา เหรียญเงิน
  เด็กหญิงสิริกร ทองยัง เหรียญเงิน
  การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-๓ เด็กหญิงญานิศา กุ้งรัมย์ เหรียญเงิน
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๑-๓ เด็กชายศิวกร วรารื่นรมย์ เหรียญเงิน
ป.๔-๖ เด็กชายธรรศ การงาน เหรียญเงิน
           


รางวัลเหรียญทองแดง
รายการแข่งขัน ชั้น  ชื่อ – สกุล รางวัลระดับ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ป.๔-๖ เด็กหญิงศศิขวัญ ภู่พัทธ์ เหรียญทองแดง
การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-๖ เด็กหญิงอิศรา นีระพงษ์ เหรียญทองแดง
ม.๑-๓ เด็กหญิงณธิกา วันชาติเจริญ เหรียญทองแดง
การแข่งขัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ป.๔-๖
 
เด็กหญิงพัสวี วรนัฐสุนทร เหรียญทองแดง
เด็กหญิงพรรณกาญจน์ โพธิ์น้อย เหรียญทองแดง
ม.๑-๓ เด็กชายกสกร วงษ์พันธ์ เหรียญทองแดง
เด็กชายคิรากร คล้ายสำเนียง เหรียญทองแดง
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๔-๖
 
เด็กหญิงศศิฌา ทวีปรีชารัตน์ เหรียญทองแดง
เด็กชายคณพศ บัวจันทร์ เหรียญทองแดงระหว่างวันที่ 14 - 17  พย. 62  นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ประกอบด้วย 
ด.ญ. ยุวรินทร์  พิพิธดิศพงศ์ ม.1
ด.ญ. นันทลักษณ์  วศะรงรอง ป. 6
ด.ญ. ไคริกา  บุญรอด  ป. 5 
เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน  Qooco  Asia Spelling Cup 2019  ระดับ Secondary Level 
วันที่ 16 พย. 62 ณ. Ohashi Campus of Kyushu University เมือง Fukuoka  ประเทศ  ญี่ปุ่น

..................................................................................................................................


การเข้าร่วมแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต
Robot for Smart Energy Project Competition 2019 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง WESTGATE HALL @ Central Plaza Westgate โดยเด็ก ๆ ได้รับถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศ (Champion)
ระดับประถมศึกษา จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
...............................................................................................................................

ขอแสดงความยินดีกับ น้องตั๋งตั๋ง ด.ช.กิตติกาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ ป.4/2 และ น้องตังตัง ด.ช.ฐากาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ ป.4/1 ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเทนนิสเยาวชน LTAT PYRAMID TENNIS 10s ครั้งที่ 3 @ Pyramid Tennis Academy เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
โดยน้องตั๋งตั๋ง ด.ช.กิตติกาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ ป.4/2 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
........................................................................................................................................................


ขอแสดงความยินดีกับ น้องมิ้ล ด.ญ.พันธนันธ์ จงชนะชววัฒน์ ป.3/1 ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทนนิสในงาน “การแข่งขันเทนนิสเยาวชน LTAT PYRAMID TENNIS 10s ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2019 @ Pyramid Tennis Academy
ด้วยผลรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี กลุ่ม Consulations 
............................................................................................................................................ขอแสดงความยินดีกับ อิงฟ้า ด.ญ.วริศรา วรโชติพงศักดิ์ ป.5|1 ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬาเยาวชน AmazingKids Tri-Series 2019 (สนามที่ 2) @ สนามพัฒนากอล์ฟแอนด์สปอร์ต จ.ชลบุรี 
ว่ายน้ำ 140 เมตร 
ปั่นจักรยาน 8 km 
วิ่ง 1 km
ผลงาน เวลารวม 36.29 นาที 
ลำดับที่ 2 ประเภท เยาวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี
...................................................................................................................................


PSV School ของเราจึงถือโอกาสแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ทางช่องทางนี้นะคะ
ขอแสดงความยินดีกับ 
 
ด.ญ.ธราทาน โพธิ์พุก ป.5/2 
ด.ญ.เมธานันท์  เจริญสิรนันท์ ป.5/1
ด.ญ.อรวรางค์  เจริญสิรนันท์ ป.3/1
 
สำหรับผลการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์แห่งประเทศไทย @ พัทยา ด้วยรางวัล “1st Place Gymnastics Dance Thailand Championship 2019”
............................................................................................................................................................ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สิริวรรณ   ปิ่นทอง ป.6|2 ที่มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬายิมนาสติกกับทางสโมสร ฯ
ในงาน “การแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่39” ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2019 ที่ผ่านมา
ด้วยรางวัลดังนี้


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 03 พ.ย. 2553  เวลา 16:10 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 5294 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596