ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์67คน
ผู้ชมวันนี้1196คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18949คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993980คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ลงนามข้อตกลง MOU กับโรงเรียนมัธยมหนานไค เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
ผู้อำนวยการสุจิตรา โตตาบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนประถมพฤกษา , โรงเรียนสาธิตคริสเตียน , โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียน,โรงเรียนปาลพันธ์วิทยา , โรงเรียนนิเวศวารินทร์ ศึกษาดูงาน ณ.โรงเรียนมัธยมหนานไค และมหาวิทยาลัยหนานไค เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน(ประเทศจีน)พร้อมกับลงสัญญา MOU กับโรงเรียนมัธยมหนานไค ในการส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาเมื่อวันที่ 18-23 ตุลาคม 2557

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 12 พ.ย. 2557  เวลา 09:17 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 2471 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596