ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้1230คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18983คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994014คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่มาของโครงการบ่มเพาะปัญญาภายใน จาก “นวัตกรรมภาคปฏิบัติ” “จิตศึกษา” โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ที่มาของโครงการบ่มเพาะปัญญาภายใน จาก “นวัตกรรมภาคปฏิบัติ”

“จิตศึกษา” โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

- “ จิตศึกษา ” คือ นวัตกรรมภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความฉลาดด้านในของมนุษย์ ให้สามารถเดินทางลัดไปสู่     
 
   “ความสุขแบบสามัญ”    ซึ่งเป็นเป้าหมายลึกๆของทุกชีวิต
 
- สิ่งที่ควรทำสำหรับจิตวิทยาเชิงบวกในเด็ก เพื่อให้อาหารแก่เมล็ดพันธุ์ดีในจิตให้งอกงาม 
 
 เช่น ความรัก ให้อภัย ความเบิกบาน ความสงบ เมล็ดพันธุ์ปัญญาความสุขเป็นต้น
 
การสร้างภาพพจน์ด้านบวก ให้กับผู้เรียนทุกคนโดยการให้ความรัก ให้เกียรติ
 
รับฟัง/แสดงความชื่นชมเมื่อมีโอกาส สร้างโอกาสให้เด็กทำงานสำเร็จด้วยตัวเองเสมอๆ
 
ตั้งแต่การซักถุงเท้าเอง หิ้วกระเป๋าเอง ทำงานในหน้าที่ที่ครูมอบหมาย
 
เพื่อให้เด็กทุกคนรู้สึกได้ว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับความรัก และพัฒนาความสามารถของตน

การปรับพฤติกรรมเชิงบวก

ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกนั้นเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้
 
 และการหล่อหลอมมาจากอดีต

พฤติกรรมด้านลบ ที่แสดงออกมานั้น อาจสืบเนื่องจากการทำงานของสมอง

ส่วน อะมิกดาลา ซึ่งแสดงออกอัตโนมัติเมื่ออยู่ในภาวะกังวล ตระหนกหรือกลัว ทั้งนี้เป็นไป
 
เพื่อปกป้องตนเอง ส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการทำงานของสมองส่วนหน้าจะ
 
แสดงออกด้วย อารมณ์ด้านบวกหรือด้านของความดีงาม เมื่อสมองส่วนหน้าทำงาน
 
ส่วนอะมิกดาลาจะไม่ทำงาน เราจึงมีโอกาสที่จะฝึกฝน ให้สมองส่วนหน้าได้ทำงานเพื่อให้
 
เด็กๆ ได้แสดงออกด้านบวกหรือด้านดีงามมากขึ้น เมื่อผ่านการเรียนรู้และการฝึกฝนก็จะ
 
กลายเป็นอุปนิสัยคือเป็นพฤติกรรมใหม่ที่แสดงด้านบวกอย่างอัตโนมัติ
 
ควรให้การรู้ตัว ต้องกระทำด้วยจิตใหญ่คือเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตา พร้อมจะให้
 
อภัยและให้โอกาสแบบไม่จำกัด พฤติกรรมของเด็กด้านลบ คือ ตัว “ไม่รู้” การทำให้เด็กรู้
 
ตัวจึงเป็นบันไดขั้นแรก ของการเรียนรู้เพื่อการ แก้ไขพฤติกรรม ซึ่งอาจจะใช้วิธีตั้งคำถาม
 
เช่น “ เกิดอะไรขึ้น เล่าให้ครูฟังหน่อย ? ” “ เธอรู้สึกอย่างไร? ”

“ เธอคิดว่าคนอื่นจะรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไร ? ”

การทำให้ “รู้ตัว” เราไม่ควรชี้ถูกผิดหรือชี้โทษ และไม่ควรใช้คำพูดในลักษณะตีตรา

วิธีนี้ จะทำให้หยุดสมองส่วนอะมิกดาลา เพื่อให้สมองส่วนหน้าได้ทำงานขั้นต่อไป

ให้การเรียนรู้ คือการให้เด็กได้ใคร่ครวญกับสิ่งที่เกิดขึ้นครูอาจตั้งคำถามเพื่อให้เด็กได้คิด
 
เทียบเคียงด้วยตนเองและควรถามเพิ่มว่า “จะแก้ไขสิ่งนั้นได้อย่างไร” หลังจากนั้น ครูให้
 
การเรียนรู้เพิ่มเติมต่อผ่านเรื่องเล่าจากเหตุการณ์จริงในเชิง ละครปรับพฤติกรรม
 
ให้การฝึกฝน หมายถึงการให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมด้านบวกออกมาจริงๆ ไม่ใช่ แค่พูด
 
 โดยใช้พฤติกรรมแม่แบบในการชักนำ เช่น เมื่อรู้ว่าร้านค้าทอนเงินให้เกิน พ่อแม่ต้องแสดง
 
ให้เห็นว่าไม่ถูกต้องจำเป็นต้องคืนเงินส่วนที่ได้รับเกินให้กับแม่ค้า

การสร้างความเป็นชุมชนและวิถีชุมชน

เซลล์กระจกเงาในสมอง ทำงานตลอดเวลา  การสร้างชุมชนที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
 
ใกล้ชิดกับธรรมชาติทั้ง ดิน ทราย ลม แสงแดด ต้นไม้ และอยู่ห่างไกลเสียงดังมลพิษ
 
ร้านเกมส์ จะทำให้เด็กอยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนเมล็ดพันธุ์ที่ดีในจิตให้เติบโต
 
 
    โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีให้ความสำคัญกับกระบวนการด้านจิตใจ
 
ไม่แตกต่างกับทางด้านปัญญาเราเชื่อว่าเมื่อดินดี น้ำดี ดูแลพืชพันธุ์ดี
 
เมล็ดพันธุ์นั้นก็จะเติบโตอย่างสมบูรณ์มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญ
 
ของชาติในอนาคต
 
 
 
                                                                       ผอ.สุจิตรา โตตาบ
 
                                                                             ผู้เรียบเรียง
 

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 01 ต.ค. 2556  เวลา 02:20 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 3099 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596