ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้1266คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19019คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994050คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับถ้วยประทาน "การจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ" ปี 49

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม  "การจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ" 
ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
หว่างวันที่  14 - 22  ตุลาคม  2549

1.  เด็กหญิงชฎาพร   พุ่มจิ๋ว
2.  เด็กหญิงยุพาภรณ์   หยูอินทร์
3.  เด็กชายกิตติศักดิ์   ตันประเสริฐ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3   การจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ
ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ  จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์   ระหว่างวันที่  14 - 22  ตุลาคม  2549
1.  เด็กหญิงชนาธิป    ครุฑชื่น
2.  เด็กหญิงเกศสุรี    สุขใย
3.  เด็กหญิงสุวัฒนา    สุหร่าย


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 22 ก.ย. 2551  เวลา 12:32 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 2005 ครั้ง )
บันทึกโดย : Webmaster

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596