ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้1295คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19048คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994079คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี (Our Methodology )  โพสเมื่อ 22 ก.ย. 2551
ความพร้อมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21  โพสเมื่อ 01 ต.ค. 2557
Human Potential Dustbin และบทสัมภาษณ์ของวารสารการศึกษาไทย (Thailand Education Journal) www.onec.go.th  โพสเมื่อ 16 ก.ย. 2554
แสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น   โพสเมื่อ 30 พ.ค. 2560
(Developing Model of our School) รูปแบบการพัฒนาในโรงเรียน  โพสเมื่อ 18 ธ.ค. 2556
ที่มาของโครงการบ่มเพาะปัญญาภายใน จาก “นวัตกรรมภาคปฏิบัติ” “จิตศึกษา” โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  โพสเมื่อ 01 ต.ค. 2556
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)   โพสเมื่อ 02 ต.ค. 2556
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษา  โพสเมื่อ 02 ต.ค. 2556
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ลงนามข้อตกลง MOU กับโรงเรียนมัธยมหนานไค เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557  โพสเมื่อ 12 พ.ย. 2557
เรื่อง จากหนังสือ “สมองอ่าน อ่านสมอง” เขียนโดย พญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ“เล่าเรื่องสมองมนุษย์”  โพสเมื่อ 18 เม.ย. 2555
เสียงสะท้อนของเด็กถึงพ่อแม่  โพสเมื่อ 21 ก.ค. 2555
ผลงานเด็กนักเรียนคนเก่ง   โพสเมื่อ 03 พ.ย. 2553
ความลงตัวของสื่อการสอนภาษาอังกฤษ  โพสเมื่อ 22 ก.ย. 2551
การแข่งขันยิมนาสติก ถ้วยพระราชทาน  โพสเมื่อ 22 ก.ย. 2551
ได้รับถ้วยประทาน "การจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ" ปี 49  โพสเมื่อ 22 ก.ย. 2551
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596