ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้722คน
ผู้ชมเมื่อวาน806คน
ผู้ชมเดือนนี้18418คน
ผู้ชมเดือนก่อน30673คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1324207คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 16 มค. 62  ผู้บริหารและครู โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
   เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล ครูเพชรน้ำหนึ่ง ครูสอนดี และรางวัล Private School Teacher Award ให้กับครูเอกชนทุกระดับชั้นเรียน ณ. หอประชุมโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี
วันที่ 11 - 12 มกราคม 62 นางกัญญกรณ นุ่มอ่อน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย อบรมให้ความรู้และปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตศึกษา เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะผู้เรียน กิจกรรมการสอนภาษาไทยภาคปฏิบัติ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัย ให้กับครูโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา และรร. ดาราวัฒนานุศาสตร์ จ. ปราจีนบุรี ณ. รร. เจริญสุขอุดมวิทยา อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี
นางสาวเฟินฟาง  วัชรนุกูลเกียรติ. ตัวแทนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  เข้าร่วมการประชุม “ Yunnan Early Childhood Education Innovation Project Financed by the World Bank The 1st Training Workshop for Early Childhood Education Policy Makers from Southeast Asia and South Asia “ ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561 ณ.เมือง คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 29 พย. 61 ครูกัญญกรณ นุ่มอ่อน  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล. เข้าเยี่ยมติดตามการนำกิจกรรมจิตศึกษา มาใช้ในห้องเรียน ดำเนินการแล้วได้ผลอย่างไร ให้กับโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อ. เทิง จ. เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/59 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596