ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้739คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2037คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504735คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 5 มีค. - 15 มีค. 62 คณะครูนำร่องใช้ I - pad สำหรับการเรียนการสอน อบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ application เพื่อใช้ในห้องเรียน ในปีการศึกษา2562 จากวิทยากร คุณชนาธิป อดุลารี Education Business Development Manager ; Apple Certified : Apple Professional Learning Provider ( APLP )
วันที่ 1 - 3 มีค. 62  ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดโครงการครูดีศรีประสาทวิทย์  ณ. ภูสักธารรีสอร์ท อ. เมือง จ. นครนายก  โดยจัดให้มีกิจกรรม Design Thinking  จากวิทยากร อ. นิธิวุฒิ จันทน์ไทย หรือ ครูไอซ์ เป็นผู้ motivate ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา. เจ้าหน้าที่. ช่วยกันออกแบบโรงเรียน ในช่วงตั้งแต่นี้ไปถึงอีก 10 ปีข้างหน้า  จากการออกแบบของบุคลากรทุกระดับและทุกหน้าที่ ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็น ownership สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ และส่งผลถึงคุณภาพของบุคลากร และแน่นอน ก็จะส่งผลที่ดีต่อผู้เรียน ให้เกิดประสิทธิผล สูงสุด
วันที่ 5 พย. 61 คุณครูอนุบาลที่เป็นรุ่นพี่ ขยายผลอบรมครูอนุบาลใหม่ ให้สามารถจัดกิจกรรม จิตศึกษาเชื่อมโยงกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ รวมถึงเทคนิคการใช้นิทานและเล่านิทาน ในหน่วยการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมบูรณาการอื่นๆ
คณะครูรร.ประสาทวิทยานนทบุรี  ร่วมงานอาสา  บริหารจัดการ  การรับเกียรติบัตรเหรียญทองของนักเรียนรร.เอกชนจังหวัดนนทบุรี จากการแข่งขันวิชาการระดับจังหวัด  ในวันที่ 17 กพ. 62 ณ.เวสเกตต์ฮอลล์  เซ็นทรัลเวสเกตต์  บางใหญ่
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/60 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596