ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้724คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2022คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504720คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 7 พค. 62 นางสาวจิตสุภา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada อบรม Brush Up หลักสูตร My First English Adventure ให้กับคณะครูต่างชาติและครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนปัณณวิชญ์  จ. พระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 2 พค. 62 นางสาวปรียา  เภาหิงค์  ห้วหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  และนางสาวบุณยนุช  โตตาบ  ผู้จัดการ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี   ไปช่วยจัดระบบการสอนคณิตศาสตร์  โดยใช้สื่อการเรียนประกอบการสอน  และการใช้หลักสูตร  My First  Chinese  Word  จาก  USA ใก้กับคณะครู โรงเรียนเจริญศิลป์อุดมศึกษา  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
วันที่ 2 - 3 พค. 62  นางสาวจิตสุภา  โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  และ Ms. Cielo T. Granada  หัวหน้าฝ่ายภาษาต่างประเทศ  อบรม การใช้นวัตกรรมหลักสูตร  My First English Adventure จากประเทศอิสราเอล  ซึ่งรร.ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นรร. ต้นแบบการใช้ ให้กับคณะครูสอนอังกฤษชาวไทย และครูต่างชาติ ของโรงเรียนกลุ่มอักษรกรุ๊ป  ประกอบด้วย รร.อักษรพัทยา  รร.อักษรศึกษา และรร.อักษรเทพประสิทธิ์
วันที่ 29 เมย. 62  Ms. Cielo T. Granada และ นางสาวจิตสุภา  โตตาบ  เป็นวิทยากรอบรม Brush Up Training 2019 in My First English Adventure 
ให้กับรร. อนุบาลวชืร  จ.พิจิตร  รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก  รร.ปรียาโชติ จ.นครสวรรค์  รร.พรรณทิพย์วิทยา  จ.น่าน รร.มารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่  ณ.ห้องประชุม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/60 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596