ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้134คน
ผู้ชมเมื่อวาน1193คน
ผู้ชมเดือนนี้26399คน
ผู้ชมเดือนก่อน62060คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1639669คน
โครงการกิจกรรมเด่น
    สภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักร   ร่วมกับสถาบันการพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร  คัดเลือกให้โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นโรงเรียนแกนนำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  (ศิลปะมวยไทย)  เข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม  (เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือก)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/5

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596