ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้132คน
ผู้ชมเมื่อวาน1193คน
ผู้ชมเดือนนี้26397คน
ผู้ชมเดือนก่อน62060คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1639667คน
โครงการกิจกรรมเด่น
    "ชีววิถีอย่างยั่งยืน"  จากการพบปัญหากลิ่นของห้องน้ำและปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีใส่ต้นไม้ในปี พุทธศักราช  2549  จึงเกิดแนวคิดที่จะกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์   และหาวิธีบำรุงดินและต้นไม้จึงหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งเป็นผลกระทบทำให้เกิดก๊าซมีเทน  ทำลายชั้นบรรยากาศ  ภาวะโลกร้อน  จึงเลือกวิธีตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  จากการทำปุ๋ยชีวภาพ  ชีวภาพไล่แมลง, ปุ๋ยหมักจากใบไม้  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อลดค่าใช้จ่ายและใช้สารเคมีในการทำความสะอาดห้องน้ำและลดกลิ่นในห้องน้ำ
2.  เพื่อปรับสภาพน้ำเสียตามจุดต่าง  ๆ   เช่น  ห้องครัว  ท่อน้ำทิ้ง
3.  เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีกับต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน
4.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/5 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596