ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์25คน
ผู้ชมวันนี้864คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2162คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504860คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 17- 18  ตค.  62 คุณครูระดับประถมศึกษา รับการอบรม  การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และการสอนเพือพัฒนาการคิด   จัดโดย  สช. โดยให้ ประธาน ปสกช. กลุ่ม 4 จังหวัด  ปทุมธานี  นนทบุรี  นครปฐม และสมุทรปราการ  เป็นผู้ดูแลประสานงาน ณ.โรงแรมดิไอเดิลเรซิเดันซ์  จ.ปทุมธานี
วันที่ 9 - 10 ตค.  62 คุณครูระดับประถมศึกษา รับการอบรม  การสอน  Coding  เด็กเล็ก  จัดโดย  สช. โดยให้ ประธาน ปสกช. กลุ่ม 4 จังหวัด  ปทุมธานี  นนทบุรี  นครปฐม และสมุทรปราการ  เป็นผู้ดูแลประสานงาน ณ.โรงแรมนนทบุรีพาเลซ  จ.นนทบุรี
วันที่ 7 - 8 ตค.  62 คุณครูระดับประถมศึกษา รับการอบรม ครูสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ EIS    จัดโดย  สช. โดยให้ ประธาน ปสกช. กลุ่ม 4 จังหวัด  ปทุมธานี  นนทบุรี  นครปฐม และสมุทรปราการ  เป็นผู้ดูแลประสานงาน ณ.โรงแรมนนทบุรีพาเลซ  จ.นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/60 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596