ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้131คน
ผู้ชมเมื่อวาน1193คน
ผู้ชมเดือนนี้26396คน
ผู้ชมเดือนก่อน62060คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1639666คน
โครงการกิจกรรมเด่น
1.  โครงการ  Open  Mind
2.  โครงการรู้งานทันเหตุการณ์
3.  โครงการครูดีศรีสังคม
4.  โครงการครูเก่งเด็กพัฒนา
5.  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.  โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
7.  โครงการ  4  ดี
8.  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
9.  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
10. โครงการสร้างมิตรสัมพันธ์
11. โครงการรักษ์สุขภาพ
 
 
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/5 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596