ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้727คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2025คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504723คน
ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับ ตังตัง ด.ช.ฐากาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ ชั้น ป.4 และ ตั๋งตั๋ง ด.ช.กิตติกาญจน์ ศรีกิตติกาญจน์ ชั้น ป.4
จากการเข้าร่วมแข่งขัน Tennis รายการ TRUE Arena Hua Hin Tennis10S เมื่อวันที่ 24 November 2019 ที่ผ่านมา

ผลการแข่งขัน คือ
- ตังตัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นU10 กลุ่ม Consolidations
- ตั๋งตั๋ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นU10
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/131 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596