ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้857คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2155คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504853คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวบุณยนุช  โตตาบ ผู้จัดการ  และนางสาวจิตสุภา  โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  ศึกษาดูงาน ณ.โรงเรียนสาธิตพัฒนา  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 20 พย. 62
คณะครูระดับประถมศึกษา  อบรมทบทวนการสอนหลักสูตรจินตปัญญา  เมื่อวันที่ 31 ตค. 62  
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตค. 62 
นางสุจิตรา  โตตาบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าฝ่าย  นางสาวปรียา  เภาหิงค์ หน.ฝ่ายวิชาการ  นางสาวกัญญากรณ นุ่มอ่อน  หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป นางจารุวรรณ  แก้วประเสริฐ  หน.ฝ่ายวิชาการปฐมวัย เดินทางไปปีนัง ประเทศมาเลเซีย  ดูงานที่โรงเรียน Melodi  Jaya  School  ,  Gems International  School ,  Han Chiang  Primary School  พร้อมกับทำ MOU  กับ  Han Chiang  Primary School  ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ร่วมกัน
วันที่ 19 - 20  ตค. 62  คุณครูระดับมัธยมศึกษา  รับการอบรม  การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และการสอนเพือพัฒนาการคิด   จัดโดย  สช. โดยให้ ประธาน ปสกช. กลุ่ม 4 จังหวัด  ปทุมธานี  นนทบุรี  นครปฐม และสมุทรปราการ  เป็นผู้ดูแลประสานงาน ณ.โรงแรมดิไอเดิลเรซิเดันซ์  จ.ปทุมธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/60 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596