ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้129คน
ผู้ชมเมื่อวาน1193คน
ผู้ชมเดือนนี้26394คน
ผู้ชมเดือนก่อน62060คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1639664คน
โครงการกิจกรรมเด่น
โครงการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เรียนและบุคลากร

 
1.ศูนย์อนามัยตำบลบางสีทอง และอนามัยอำเภอบางกรวย ประสานงานเรื่องการฉีดวัคซีน
   ตรวจภาวะโลหิตจาง  ตามรอบการดูแล
2. โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ ดูแลงานเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีการศึกษา
3. ทำสัญญากับบริษัท Bug be gone เป็นรายปีในการฉีดหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง มด ปลวก แมลง หนู ทุก 15 วัน
4. ใช้ปุ๋ยชีวภาคและจุลินทรีย์ EM ตามร่องน้ำ ต้นไม้ เพื่อลดปัญหากลิ่น และปรับสภาพดินและน้ำ 
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/5 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596