ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์22คน
ผู้ชมวันนี้737คน
ผู้ชมเมื่อวาน806คน
ผู้ชมเดือนนี้18433คน
ผู้ชมเดือนก่อน30673คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1324222คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วันที่ 26 - 27 พย. 61  นางกัณญกรณ  นุ่มอ่อน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นวิทยากรอบรมการใช้กิจกรรมจิตศึกษาในห้องเรียน และ อบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ให้กับครูโรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา  อ.เชียงคาน จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธค. 61 ผู้บริหาร  พร้อมด้วย คณะครู ของโรงเรียน เดินทางไปที่โรงเรียนมัธยมหนานไค และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหนานไค เมืองเทียนจิน หรือเทียนสิน  ประเทศจีน เพื่อทำข้อตกลงในเรื่อง. การจัดหลักสูตรระยะสั้นให้นักเรียนระดับประถมและมัธยม ไปศึกษาวัฒนธรรม เช่น การเขียนพู่กันจีน การเรียนรำไทเก๊ก การเรียนปั้นถ้วยชามจีน การเรียนภาษาจีน  และอีกส่วนหนึ่งคือความร่วมมือในการพัฒนาด้านภาษาจีนให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน ในการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ. มหาวิทยาลัยหนานไค
     อีกส่วนหนึ่งคือการ ศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการ การเรียน. การจัดระบบการศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนานไค International School.และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน
คุณครูทับทิม. จิตสุภา โตตาบ และ คุณครู Cielo T. Granada สาธิตการสอนหลักสูตร Henry & Lucy และ Let’s Find Out ที่ทางรร. ประสาทวิทยานนทบุรีเป็นรร.ต้นแบบและนำร่องการใช้หลักสูตร  ให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจากกรุงเทพและจังหวัดทางภาคกลาง  โดยมี Dr.Yael Bejanaro  ชาวอิสราเอล ผู้เขียนหลักสูตรเป็นวิทยากรหลัก เมื่อวันที่ 15 พย. 61 ณ. สโมสรทหารบก
คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ระดับปฐมวัย. ประถมศึกษาและครูพี่เลี้ยงเด็ก อบรม การฟังด้วยหัวใจ การทำงานแบบ Growth Mindset ความร่วมมือในองค์กรแบบ PLC กับวิทยากร ดร. วรวุฒิ แสงเฟือง และ Coach ครูระ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ. ห้องประชุมโรงเรียนดนตรีคีรีบูน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/59 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596