ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้359คน
ผู้ชมเมื่อวาน339คน
ผู้ชมเดือนนี้9789คน
ผู้ชมเดือนก่อน8545คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1078299คน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 9 กพ. 62 ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ผู้บริหาร และครูอ๊อด คีรีบูน ผู้ดูแลหลักสูตร Keereeboon Genius Music  ร่วมกิจกรรม Year End Celebration ปีการศึกษา 2561 ณ. บริเวณสนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วันที่ 19 มค. 62 ทางโรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นในโครงการ Open Mind  เพื่อชี้แจงแนวการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2562 หลังจากเสร็จภาคห้องประชุม พบกับครูประจำชั้น โดยแยกห้องแต่ละระดับชั้น
ผู้ปกครอง. นักเรียน ครู บุคลากร และผู้บริหาร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ร่วมกัน แบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กพิการ  ด้อยโอกาส  โดยจัดกืจกรรมนันทนาการ เลี้ยงอาหาร ให้ของขวัญ เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาบดี ที่รับเด็กพิการและด้อยโอกาส มาเรียนหนังสือช่วงเวลากลางวัน  กลับไปพักที่บ้านพักที่ทางการจัดให้ พร้อมกับมอบเงินสดไว้ใช้ประโยชน์ เป็นเงิน 64,300 บาท
    อีกทั้งเงินอีกส่วนหนึ่งจำนวน60,000 บาท ได้มอบให้กับมูลนิธิแคร์คอนเนคชั่น เพื่อจัดกิจกรรมเป็นกำลังใจให้กับเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็ง ที่หอผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช รวมยอดแบ่งปันน้ำใจ รวม เป็นเงิน 124,300บาท
     ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีส่วนสร้างทานบารมี กับ กิจกรรมครอบครัวไตรสิกขา ครั้งนี้ค่ะ
วันที่ 29 กย. 61 ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรม ชัยพฤกษ์เกมส์  กีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา2561 ณ. สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/85 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921