ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้907คน
ผู้ชมเมื่อวาน1138คน
ผู้ชมเดือนนี้6666คน
ผู้ชมเดือนก่อน31210คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1281782คน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 11 พย. 62  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 12  ถือกันว่าเป็นวันลอยกระทง  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ทำกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบ้านนำมาประกวดที่โรงเรียน  เสร็จกิจกรรมเด็กๆ นำกลับบ้านเพื่อไปลอยกระทงกับครอบครัว
  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดกิจกรรม นันทนาการ  ศิลปะสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาบดี  อ. ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  ซึ่งเป็นเด็กพิการ และบกพร่อง  เมื่อวันที่ 9 พย. 62  มีผู้ปกครองร่วมกิจกรรม  ประมาณ 10 ครอบครัว  คุณครูและบุคลากร ประมาณ  25 คน  ร้านค้าของโรงเรียนร่วมทำบุญโดยเปิดโรงทานเลี้ยงอาหาร  มียอดเงินบริจาคจากนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน  รวม  82,899บาท
วันที่  11 ตค. 62 กลุ่มนักเรียน ชมรมการเกษตรและหัตถกรรม  พร้อมด้วยคุณครูและพนักงานทำสวนของโรงเรียน  เข้าศึกษาเรียนรู้กับเกษตรกร เรื่องการปรุงดิน  การกำจัดแมลงด้วยวิธีธรรมชาติ  การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน  การปลูกผักให้เหมาะกับดิน  ที่ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถึ เกษตรกรเกษตรอินทรีย์  บ้านคลองนาหมอน  อ.ไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 8 ตค. 62  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  วิทยาเขต องครักษ์  จำนวน  50 คน  พร้อมกับคณาจารย์  เข้าศึกษาดูงานด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  และงานของสภานักเรียนเกี่ยวกับด้านดูแลสุขภาพ  
กำลังแสดงหน้าที่ 1/90 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596