ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้936คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้936คน
ผู้ชมเดือนก่อน44262คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1796038คน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 2 พย. 63  ทางโรงเรียนจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ กรณีเกิดเหตุ และการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง บางสีทอง  โดยนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมการฝึกซ้อม ในครั้งนี้ด้วย
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ปรับกิจกรรม การจัดการขยะ โดย  ใช้มาตรการเก็บถังขยะ  เพื่อให้นักเรียน ฝึกการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง  การแยกประเภทของขยะ  ล้างกล่องนม เพื่อสามารถพับ และนำไปบริจาค  การล้างถุงนมโรงเรียนเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์แบบรีไซเคิลได้ การแยกประเภทของหลอด เป็นต้น
วันที่ 16 กย. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไปศึกษาดูงาน ที่ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ( HFC ) จังหวัดลพบุรี และฟาร์มไม่ตั้งใจ จ.สระบุรี  พร้อมกับฝึกการปลูก ตามมาตรฐาน GAP ( Good Agriculture Practice ) เพื่อนำมาขยายผลโดยสอนน้องๆในโรงเรียน ตั้งแต่ชั้น ป. 1 ขึ้นไป 
วันที่ 17 สค. 63 นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อรับรู้ และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่าน อาหารที่บริโภค ในกิจกรรม เด็กๆ ได้รับความรู้จากนิทรรศการ เรืรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในประเทศไทย เรียนรู้อาหารศึกษา และลงมือปลูกพืชตามแนวทางเกษตรในโรงเรียน Mini GAP และจากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ โรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัยหรือ Q Canteen จะสามารถตอบผู้ปกครองได้ว่า อาหารที่นักเรียนได้รับประทานในโรงเรียนมีความปลอดภัย 100%
กำลังแสดงหน้าที่ 1/92 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596