ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้1026คน
ผู้ชมเมื่อวาน1278คน
ผู้ชมเดือนนี้35390คน
ผู้ชมเดือนก่อน31252คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1402490คน
ฝ่ายวิชาการ
เด็ก ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ไป Field Trip เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 19-21 มกราคม 2020 ณ ชุมชนประแส จังหวัดระยอง โดยในทริปนี้ได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยุทธวิธีการรบจนกระทั่งกอบกู้เอกราชได้ ที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี เรียนรู้เรื่องการแผ่อิทธิพลของฝรั่งเศสเข้ามาในภูมิภาคอินโดจีนรวมถึงประเทศไทย การเสียดินแดนของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์ตึกแดงและคุกขี้ไก่
เด็ก ๆ มีโอกาสเข้าไปอยู่และศึกษาความเป็นอยู่ของชาวชุนชนประแส การเปลี่ยนแปลงของอาชีพประมงของคนในชุมชนในช่วงระยะเวลา 20-30 ปี ที่มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เด็ก ๆ เรียนรู้วิธีการทำประมงจากชาวประมง ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ก๋งจื้อ โฮมสเตย์ ปากน้ำประแสร์ รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากท่าน มีโอกาสได้ซักถามข้อคำถามที่สนใจต่าง ๆ จากท่านเป็นเวลานาน
เด็ก ๆ ได้ล่องแพเพื่อชมชีวิตเหยี่ยวแดง ซึ่งเป็น 1 ในดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน 
นอกจากนี้นักเรียนและคุณครูยังมีโอกาสได้เล่นน้ำในแม่น้ำประแส ซึ่งมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง เด็ก ๆ ทุกคนสวมเสื้อชูชีพ มีการเช็คจุดรัดเข็มขัดเพื่อเสื่อไม่มีโอกาสหลุดจากตัวผู้สวม มีการบอกกฎความปลอดภัยระหว่างอยู่บนแพและในน้ำ 
หลังจากเด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงและความรู้มาแล้ว ต้องมาทำวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดด้อย ของชุมชน ในด้านต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือในการคิด Cause & Effect และ CAF (Consider All Factors) มาใช้ในการทำกิจกรรม
และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่เด็ก ๆ ได้มีโอกาสได้ลงมือทำ 

#โรงเรียนมัธยมแห่งการคิด #โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี #โรงเรียนเล็กๆแถวนนทบุรี
เด็กนักเรียนชมรม CmPs ( Community Problem Solving ) พร้อม Coach อ.ปาน  เข้าร่วมกิจกรรม Satit Kaset, Mentored Future Problem Solving Program 6th Global Issues Problem Solving ( GIPS ) at  Malaysian Finals เมื่อวันที่  23  พย. 62 @ ห้องประชุม รร.สาธิตเกษตร  กทม.
ระหว่างวันที่ 14 - 17  พย. 62  นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ประกอบด้วย  ด.ญ. ยุวรินทร์  พิพิธดิศพงศ์ ม.1
ด.ญ. นันทลักษณ์  วศะรงรอง ป. 6
ด.ญ. ไคริกา  บุญรอด  ป. 5  เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน  Qooco  Asia Spelling Cup 2019  ระดับ Secondary Level  วันที่ 16 พย. 62 ณ. Ohashi Campus of Kyushu University เมือง Fukuoka  ประเทศ  ญี่ปุ่น
วันที่  11 ตค. 62 กลุ่มนักเรียน ชมรมการเกษตรและหัตถกรรม  พร้อมด้วยคุณครูและพนักงานทำสวนของโรงเรียน  เข้าศึกษาเรียนรู้กับเกษตรกร เรื่องการปรุงดิน  การกำจัดแมลงด้วยวิธีธรรมชาติ  การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน  การปลูกผักให้เหมาะกับดิน  ที่ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถึ เกษตรกรเกษตรอินทรีย์  บ้านคลองนาหมอน  อ.ไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/110 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596