ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้393คน
ผู้ชมเมื่อวาน339คน
ผู้ชมเดือนนี้9823คน
ผู้ชมเดือนก่อน8545คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1078333คน
ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 29 - 31 มค. 62  นักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา การทำปศุสัตว์  การทำเกษตรและร่วมกิจกรรมของมูร่าฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 18 และ 20 มค. 62  Ms. Lalitha Nair :  National Director of Future Problem Solving Program International in Malaysia and Mentor in Thailand กับทีม  คือ ดร. กัญญาพัชญ์ ตากูล และ อ.ปฐวีฐ์ นาควิจิตรพงศ์  FPSP ( Future Problem Solving Program ) & Evaluator ประเทศไทย
   ได้เข้าเยี่ยมนักเรียน รร.ประสาทวิทยานนทบุรี และติดตามพัฒนาการการทำงานของนักเรียนในชมรม CmPS ( Community Problem Solving ) Club
    ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้  มีผู้ปกครองเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ด้วย  หัวข้อที่นักเรียนเลือกปีนี้คือ
  1. ภัยของการใช้ Social Media
  2. ภัยของภาวะโรคซึมเศร้า 
วันที่ 19 มค. 62 ทางโรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นในโครงการ Open Mind  เพื่อชี้แจงแนวการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2562 หลังจากเสร็จภาคห้องประชุม พบกับครูประจำชั้น โดยแยกห้องแต่ละระดับชั้น
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 61 - เดือนธค. 61  มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรครู  Notre Dame University ( NDMU )  ประเทศฟิลิปปินส์  ส่งนักศึกษาฝึกหัดสอนจำนวน 4 คน มาฝึกที่  รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เพือให้เข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติ  พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กไทย ฝึกการสอนนักเรียนต่างชาติ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/103 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921