ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์25คน
ผู้ชมวันนี้199คน
ผู้ชมเมื่อวาน698คน
ผู้ชมเดือนนี้19774คน
ผู้ชมเดือนก่อน25953คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1234652คน
ฝ่ายวิชาการ
กิจกรรม PARENTS TEACHERS ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา  2562

๑.กิจกรรม ไข่เจียวฟูฟู อนุบาล 1/1 วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.2562

ชื่อผู้ปกครอง นางสาวเบญจมาภรณ์  ฤทธิ์บำรุง ชื่อนักเรียน เด็กหญิงณัฐฐาพร  อมรชูเดช

๒.กิจกรรม ประดิษฐ์ตะกร้าแสนสวย อนุบาล 1/2   วันที่ 11 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง จารุภา  กัณฑาซาว    ชื่อนักเรียน เด็กหญิงชญาภา สกุลอ่อน

๓.กิจกรรม ขนมเจลลี่แสนอร่อย อนุบาล 1/3  วันที่ 12 กันยายน  พ.ศ.2562

ชื่อผู้ปกครอง คุณยายนงลักษณ์  จันทร์เพ็ง   ชื่อนักเรียน เด็กชายยศวัฒน์  เจนจบ

๔.กิจกรรม น้ำหรรษา อนุบาล 1/4 วันที่ 19 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง คุณสุทธิพงศ์  ใจเพชร       คุณจิตตรัตน์    ใจเพชร   ชื่อนักเรียน เด็กชายหาญณรงค์  ใจเพชร

๕.กิจกรรม ประดิษฐิ์ที่คั่นหนังสือแฟนตาซี อนุบาล 2/1  วันที่ 6 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง คุณชุลีพร งบกระโทก     ชื่อนักเรียน เด็กชายสรวิชญ์  ชูชาติ

.กิจกรรม ครีมทากันยุงจากสมุนไพร อนุบาล 2/2  วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง นางธัญรดี  มีชอบธรรม    ชื่อนักเรียน เด็กชายสิรภพ  มีชอบธรรม

๗.กิจกรรม ขนมคัพเค้ก  อนุบาล 2/3   วันที่ 17 กันยายน  พ.ศ.2562

ชื่อผู้ปกครอง นางสาวกัญจน์ภัสร นาคเวก  ชื่อนักเรียน เด็กหญิงธนพร การสมอรรถ

๘.กิจกรรม เด็กๆฉลาดรู้  ดูแลตนเอง  อนุบาล 3/1  วันที่ 26 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง นางธาราพร รัศมีเจริญ    ชื่อนักเรียน เด็กหญิงศรัณย์พร รัศมีเจริญ

๙.กิจกรรม ขนมแซนวิช อนุบาล 3/2   วันที่ 26 กันยายน  พ.ศ.2562 

ชื่อผู้ปกครอง นางสุนทรี ยิ้มไผ่   ชื่อนักเรียน เด็กหญิงอัยยา ยิ้มไผ่

๑๐.กิจกรรม ประดิษฐ์พวงกุญแจรูปหัวใจ อนุบาล 3/3   วันที่ 19 กันยายน  พ.ศ.2562  

ชื่อผู้ปกครอง นางสาว กชพรรณ วงษ์บูลทรัพย์   ชื่อนักเรียน เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชัยณรงค์ฤทธิ์

วันที่ 9 กย. 62  ผู้ปกครองน้องอนุบาลปีที่ 2  เข้าร่วมกิจกรรม  Open Mind ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เข้าในห้องกิจกรรมตัวอย่างการเรียน แบบ simulation ทั้งภาษาอังกฤษ  ดนตรี  คณิตศาสตร์ ในรูปแบบ Active  Learning  จำนวน 3 ฐานกิจกรรม และร่วมฟังแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร  พร้อมกับร่วมโหวต กิจกรรม  ทัศนศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 และ 2
วันที่ 3 กย. 62 เด็กๆ อนุบาลร่วมกิจกรรม Character & Integrated Day Camp  ร่วมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  เกมการศึกษา  บูณาการทั้ง ภาษาอังกฤษ  เคลื่อนไหว  ภาษาจีน  ด้วยความสนุกสนาน
วันที่ 28 สค. 62  ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม  Character   & Integrated  Day Camp  สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 - ม. 1 โดยพี่ๆ ม. 1 จัดฐานกิจกรรมให้น้องๆ  และครูกลุ่มสาระต่างๆ จัดฐานกิจกรรม เรียนรู้ผ่านการเล่น
กำลังแสดงหน้าที่ 1/107 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596