ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้1318คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19071คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994102คน
ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 8 พย. 63 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ จัดกิจกรรมในโครงการ Open Mind ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ปกครองได้พบกับผู้บริหารและครูประจำชั้น อีกทั้ง ได้ชื่นชมผลงานนักเรียน แต่ละคน นำเสนอต่อผู้ปกครอง 
วันที่ 1 พย. 63 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ จัดกิจกรรมในโครงการ Open Mind ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ปกครองได้พบกับผู้บริหารและครูประจำชั้น อีกทั้ง ได้ชื่นชมผลงานนักเรียน แต่ละคน นำเสนอต่อผู้ปกครอง 
วันที่ 30 ตค. 63 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล หรือ Depa ร่วมกับ SCB Academy , บ.ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด , บ. ปตท. จำกัด ( มหาชน ) , บ. โค้ดดิ้ง อารีนา จำกัด และ บ. แบร์ สเปซ จำกัด ลงพื้นที่ รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ภายใต้โครงการ Coding School Champions เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 
   ให้กับนักเรียนชั้น ป. 4 - ม. 2 ซึ่งถือได้ว่า รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นรร.ชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในจว.นนทบุรี ในการจัดเปิดหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Swift Code และ Xcode 
 วันที่ 26 - 27 ตค. 63 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ จัดกิจกรรม ในโครงการ Open Mind ครั้งที่ 2 เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยให้ผู้ปกครองเข้าชมกิจกรรมในฐานของลูกๆ มี  ดนตรีพัฒนาสุนทรียภาพ ภาษาอังกฤษ MFEA ภาษาจีน My First Chinese Words
   พร้อมทั้งพบกับผู้บริหารและครูประจำชั้น 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/113 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596