ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์22คน
ผู้ชมวันนี้1310คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19063คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994094คน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับการอบรม ในเรื่องจิตวิทยาเด็ก การดูแลเด็ก อาหารและโภชนาการเด็ก และกฎหมายควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 26 -27 พย. 63 ณ. โรงเรียนมารีย์วิทยาเซ็นต์แมรี่
วันที่ 5 -  9  ตค. 63 นางสาวจิตสุภา โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล และ นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกูลเกียรติ ผู้เขียนหลักสูตร The Journey to Hanyu  ได้เข้าเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยนวัตกรรม MFEA และหลักสูตรภาษาจีน ในโรงเรียน MOU โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา จ.พะเยา  โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม จ.เชียงราย  โรงเรียนลูกรักป่าแดด จ.เชียงราย โรงเรียนอนุบาลวีรยา จ.เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลวิทยาวัฒน์ จ.เชียงใหม่ และรร.เมืองเด็กวิทยา จ.เชียงใหม่  

วันที่ 28 -  30 กย. 63 นางสาวจิตสุภา โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล และ Ms. Cielo T. Granada หัวหน้ากลุ่มภาษาต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยนวัตกรรม MFEA ในโรงเรียน MOU โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จ. แพร่  โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา จ. น่าน และ โรงเรียนโรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง จ. พิษณุโลก  

วันที่ 13 สค. 63 นางสาวกัญญกรณ ทองอุ่ม  เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ พุทธอาสาหมอสะอาด ณ. วัดโตนด จ.นนทบุรี  และนำมาปรับโครงการ จัดการขยะ ของโรงเรียน ในกิจกรรม คุณหมอสะอาด  จัดการขยะต้นทาง 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/62 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596