ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้1241คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18994คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994025คน
แผนที่โรงเรียน
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

14/7  หมู่ 3  ถ.บางกรวย - ไทรน้อย  ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี11130

โทร 02 - 447 - 5949   Fax. 02 - 881-5921

ฝ่ายธุรการ  -  การเงิน    080-065-5597  

ฝ่ายวิชาการ                  080-065-5596


โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596